Κτίριο στην οδό Κωλέττη 11

Description

Κωλέττη 11, Ιωάννινα

Ιδιοκτησία: Πράσου

Ο.Τ: 176

Αρ. πινακίδας σχεδίου πόλης: 30

Φορέας διατήρησης: Υ.Π.Π.Ο

Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 642/Β/26-8-94

Υ.Α.: Γ/2067/39897/22-7-94