Οικία Μούζιου

Description

Κωλέττη 5α, Ιωάννινα

Ιδιοκτησία: Μούζιος Ιωάννης (Χήρας)

Ο.Τ: 176

Αρ. πινακίδας σχεδίου πόλης: 30

Φορέας διατήρησης: Υ.Π.Π.Ο

Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 529/Β/7-7-94

Υ.Α.: Γ/1700/26039/24-6-94