Οικία Καππά-Παρλαπά

Description

Φρόντζου 3, Ιωάννινα

Ιδιοκτησία: Καππά-Παρλαπά

Ο.Τ: 175

Αρ. πινακίδας σχεδίου πόλης: 30

Φορέας διατήρησης: Υ.Π.Π.Ο

Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 642/Β/26-8-94

Υ.Α.: Γ/2067/39897/22-7-94

Ορισμός ζώνης προστασίας
Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 957/Β/24-10-97
Υ.Α.: Γ/3678/48868/3-10-97