Οικία Κουκουνούρη

Description

Καραμανλή 15, Ιωάννινα

Ιδιοκτησία: Αφοί Βρέλλη

Ο.Τ: 25

Αρ. πινακίδας σχεδίου πόλης: 35

Φορέας διατήρησης: Υ.Π.Π.Ο

Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 586/Β/4-11-87

Υ.Α.: Γ/2362/41977/21-10-87