Κτίριο στην οδό Σαμουήλ 9-11

Description

Σαμουήλ 9 -11, Ιωάννινα

Ιδιοκτησία: Σπέγγος Σπύρος, Παπαδοπούλου Π.

Ο.Τ: 198

Αρ. πινακίδας σχεδίου πόλης: 37

Φορέας διατήρησης: Υ.Π.Π.Ο

Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 642/Β/26-8-94

Υ.Α.: Γ/2067/39897/22-7-94