Οικία Αθανασίας Σωτηριάδου

Description

Ζαλοκώστα 40, Ιωάννινα

Ιδιοκτησία: Αθανασία Σωτηριάδου

Ο.Τ: 67

Αρ. πινακίδας σχεδίου πόλης: 31

Φορέας διατήρησης: Υ.Π.Π.Ο

Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 634/Β/5-10-90

Υ.Α.: Γ/2723/38937/26-9-90