Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία

Description

Δωδώνης, Ιωάννινα

Ιδιοκτησία:Αγαθοεργά Καταστήματα

Ο.Τ: 138

Αρ. πινακίδας σχεδίου πόλης: 24

Φορέας διατήρησης: Υ.Π.Π.Ο

Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού: 357/Β/7-6-88

Υ.Α.: Γ/16210/970/9-5-88